Informámoslle que os datos persoais que nos transmita a través da páxina web www.zonaaberta.com, serán tratados de forma confidencial e pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade do Centro Comercial Aberto Zona Aberta, Gumersindo Nartallo, 13 Entresulo, 36.600 Villagarcía de Arousa , que foi debidamente inscrito na Axencia de Protección de Datos (www.agpd.org). Os seus datos persoais serán utilizados unicamente para a xestión, administración e mantemento da relación cos asociados e patrocinadores, e para o envío da información que vostede nos solicite sobre actividades e servizos. Así mesmo informámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Centro Comercial Aberto
"ZONA ABERTA"
Gumersindo Nartallo, 13 Entresuelo
Telf. / Fax : +34 986 50 76 93
Movil: 607 142 288
zonaaberta@zonaaberta.com
36600 Vilagarcía de Arousa
(PONTEVEDRA)


 
Top