saudo

Queridos amigos/as: 

É para min un pracer e unha honra dirixirme a todas/os vós en representación da Xunta Directiva de Zona Aberta.

Somos unha asociación que loita polo pequeno comercio, o que levou a Zona Aberta a unha gran actividade de carácter social, de promoción comercial e de defensa do Centro Comercial Aberto. Estamos contentos e satisfeitos duns resultados de excelente calidade. 

O futuro do comercio tradicional encóntrase amenazado pola crecente implantación de hipermercados, grandes superficies e cadeas estranxeiras que lles resta toda a capacidade de competir en precios e productos. Por todo esto, desde Zona Aberta tratamos de desenrolar unha política comercial conxunta. 

Por outra parte, a delicada situación que estamos vivindo, en xeral o pequeno comercio e particularmente as asociacións de comerciantes do Centro Comercial Aberto, imponnos unha alta dosis de decisión, creatividade e prudencia. Somos conscientes de que temos por diante un camiño difícil que transitar pero tamén sabemos que temos unha Asociación totalmente comprometida co desenrolo do sector. 

Quero manifestar que contamos coas vosas suxerencias e a vosa colaboración para acercar ó máximo a nosa acción ás necesidades reais de tódolas/os socias/os. Quedamos abertos a todas as vosas aportacións. 

Con ilusión por seguir loitando polo pequeno comercio. O esforzo non vai faltar.  

Rocío Louzán Blanco 
Presidenta de Zona Aberta 

CONTACT FORM

Name

*

Message *

Account Number Add to cart Add to Wishlist Add Address Apply Archive Billing Address and Shipping Address Billing Address Billing Details Cancel reply Cart Cash on Delivery Checkout Cheque Payment Company Name Country Coupon code Coupon value Coupon Customer details Direct Bank Transfer Email Address Email address... Email First Name Tax Free Shipping Tax free Principal Input keywords and enter ... items to cart Last Name Link Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account Message METHOD Name NEW ORDER Not Found Any Product Matching Your Query On sale Order Details Order ID Order Notes Order via Whatsapp Our Bank Details Out of stock PAGE MISSING Pay via PayPal; you can pay with your credit card if you have no a PayPal account UPI Transfer Pay via UPI Transfer; you can pay by scanning PayTM, PhonePe, or Gpay QR Code Please make your payment directly via UPI transfer by scaning our below QR codes. Use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account. Pay with cash upon delivery. Payment method Phone Place Order Please send your cheque to Postcode / Zip Price Proceed checkout Product Quantity Readmore Remove from cart Remove from wishlist Send Ship to a different address? Shipping Address Shipping and Handling Shipping Some items had been deleted or blog is in Private mode. Please reload and contact admin Some items have no price data. Please reload and contact admin for updating Something Went Wrong Sort Code SUBSCRIBE Subtotal after applied coupon Subtotal Thank you. Your order has been received Thank you. Here is your order. However, due to a network problem, the shop owner did not receive your order. Please take a screenshot and send it to the owner to finish your order The cart is empty now The wishlist is empty now This coupon is not available This search can help you find what you need Total Town / City / State Update cart View all products of View Cart View wishlist was successfully added to your cart was successfully added to your wishlist Wishlist Your Order
I have read and agree the terms